Välkommen

Vi är ett väletablerat byggbolag som funnits i Sölvesborg sedan 1971. Familjeföretaget, som nu drivs av andra generationen i samma familj, kännetecknas av ett brett kompetensregister. Tack vare engagerad och välutbildad personal levererar vi hög kvalitet till rätt pris.

Sedan starten har vi byggt upp en gedigen kunskapsbank inom industriellt byggande genom att utföra uppdrag åt regionens industri. Vi åtgärdar också försäkringsskador samt utför bland annat om- och tillbyggnader av villor.

Våra arbetsområde

Vår kompetens på många olika områden är särskild styrka som gör att vi kan erbjuda våra kunder ett brett register av tjänster - allt från byggledning till de flesta förekommande byggprojekt, såsom renoveringar, nybyggnad och reperationer samt service av olika slags fastigheter och lokaler.

Sölvesborgs Byggnads AB keps

Nybyggnationer

Inom företaget finns en egen kompetens bland annat när det gäller byggnadssnickare, murare och målare. Dessutom har vi ett välutvecklat kontaktnät med lokala underentreprenörer som vi samarbetat med under lång tid.

Nybyggnationer

Byggservice & underhåll

Byggservice och underhåll

Renovering av bostäder & industribyggnader

Vi har egna byggnadssnickare med omvittnat hög hantverksskicklighet för arbete som ställer särskilda krav på fullgort utförande av special- och finsnickerier.

Renovering

Mur & putsarbeten

Mur och putsarbeten

Försäkringskador

Vi åtgärdar försäkringsskador enligt dagens krav. Denna typ av byggservice ställer höga krav på flexibilitet och hänsynstagande från vår sida. Även kvalitetskraven är strikta, exempelvis måste skadade våtutrymmen återställas efter dagens byggnormer.

Försäkringsskador

Förvaltar och hyr ut bostäder.

Sölvesborgs Byggnads Förvaltnings AB äger, förvaltar och hyr ut bostäder i centrala Sölvesborg. Ett fastighetsbestånd på ca 65 hyresrätter.

Förvaltar och hyr ut bostäder

Kontakta oss

0456 - 39180